به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

فهرست وکلا

Hammerschlag bei Gericht

Gerichtsurteil, © Colourbox

16.05.2021 - مطلب

در اینجا فهرستی از وکلای دادگستری در حوزه کاری سفارت آلمان در تهران به همراه آدرس و تلفن موجود است.

در خصوص مسائل و اموری که مربوط به حوزه حقوقی آلمان می شود، وکلای آلمانی و دفاتر اسناد رسمی آلمان می توانند کمک کنند.

کلیه اطلاعات این صفحه بر اساس آگاهی و برآورد سفارت در زمان تهیه متن می باشد. امکان تضمین صحت و کامل بودن مطالب، بخصوص با توجه به تغییرات روی داده پس از تهیه متن، وجود ندارد.

به ابتدای صفحه